• Polisi Preifatrwydd

Twitter Facebook Pinterest

Nid yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cipio nac yn storio unrhyw wybodaeth bersonol am unigolion sy'n pori drwy'r wefan hon, ac eithrio pan fyddwch yn dewis rho eich manylion personol i ni o'ch gwirfodd drwy e-bost neu ffurflen ar-lein er mwyn ymholi neu wneud cais am unrhyw wasanaeth yr ydym yn ei gynnig.

Os dewiswch lenwi unrhyw un o'n ffurflenni ar-lein, bydd yr wybodaeth y byddwch yn ei darparu i ni yn cael ei defnynddio gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr neu ddarparydd gwasanaeth trydydd parti sydd yn gweitho ar gontract i n, i ddarparu'r gwasanaeth(au) y gwnaethoch gais amdanynt. Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn ymdrechu i ddiogelu eich gwybodaeth a bydd unrhyw weithred o ddatgelu'r wybodaeth honno yn unol â'n cofrestriad o dan Ddeddf Diogelu Data 1998. Bydd yn ofynnol i ddarparwyr trydydd parti sydd yn gweithio ar gontract i'r Cyngor gydymffurfio â'r un safonau.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn casglu ac yn storio'r wybodaeth ganlynol a gaiff ei hadnabod yn awtomatig: y dyddiad a'r amser, yr IP cychwynnol, y math o borwr a system weithredu ar ddefnyddir, URL y dudalen gyfeirio, yr eitem y gofynnir amdani a chyflawnrwydd y cais. Bydd ymwelwyr â'n gwefan yn aros yn ddienw gan nad oes gwybodaeth bersonol yn gysylltiedig ag unrhyw ddata a gesglir. Mae'r wybodaeth hon yn ein galluogi i iadnabod problemau gyda'n gweinydd, ac i asesu pa mor boblogaidd yw'r tudalennau ar y wefan, er mwyn inni allu gwella ein gwefan yn barhaus.