• Dysgu

 • Athrawon

  Learn More
 • Teuluoedd

  Ar gyfer y gweithgaredd hwn, bydd angen i chi gael map o'r warchodfa natur neu o'r ardal.

  Learn More
 • Plant

  Ffeithiau gwyrdd a syniadau llawn hwyl i'ch helpu i fwynhau bod yn yr awyr agored ym Mhen-y-bont ar Ogwr

  Learn More
Twitter Facebook Pinterest

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn awyddus i bobl o bob oedran a gallu ddysgu mwy am y mannau gwyrdd gerllaw, dysgu sut i'w diogelu a threulio amser yn mwynhau'r awyr agored.

Athrawon

Adnoddau i ennyn diddordeb eich disgyblion yn yr awyr agored

Dysgu Mwy
Teuluoedd

Adnoddau i helpu rhieni a phobl ifanc i fwynhau mannau gwyrdd Pen-y-bont ar Ogwr

Dysgu Mwy
Plant

Ffeithiau gwyrdd a syniadau llawn hwyl i'ch helpu i fwynhau bod yn yr awyr agored ym Mhen-y-bont ar Ogwr

Dysgu Mwy