• Prosiect Ysgolion Awyr Agored Pen-y-bont ar Ogwr

 • Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth i Ysgolion

  Cynllun Bioamrywiaeth i Ysgolion i helpu ysgolion i ddatblygu eu mannau awyr agored eu hunain, er mwyn cynyddu bioamrywiaeth ym Mhen-y-bont ar Ogwr ac ennyn brwdfrydedd dysgwyr.

  Learn More
 • Gweithgareddau Cyfoethog i Ysgolion

  Cyfres o Weithgareddau Cyfoethog i Ysgolion, yn amrywio o'r Cyfnod Sylfaen i Gyfnod Allweddol 3, gydag awgrymiadau ar gyfer dysgwyr yng Nghyfnod Allweddol 4. Dylai'r rhain helpu athrawon i ddatblygu sgiliau llythrennedd a rhifedd dysgwyr (fel yn y FfRhaLl) a defnyddio profiadau dysgu yn yr awyr agored i'w hysgogi a thrwy hynny, wella canlyniadau.

  Learn More
 • Pecyn Gweithgareddau i Deuluoedd

  Pecyn Gweithgareddau i Deuluoedd o bethau i'w gwneud yn yr awyr agored. Mae wyth gweithgaredd i chi roi cynnig arnynt (gyda neu heb eich plant!) a ddylai arwain at dipyn o grafu pen a thrafod.

  Learn More
 • Meini Prawf a Ffurflen Gais Ysgolion Awyr Agored Pen-y-bont ar Ogwr

  Mae rhaglen Ysgolion Awyr Agored Pen-y-bont ar Ogwr yn awyddus i gydnabod y rhai sy'n treulio amser yn cyflenwio'r cwricwlwm yn yr awyr agored.

  Learn More
 • Pecynnau Gwarchodfa Natur Cynffig

  Mae pecyn arall i deuluoedd yn benodol ar gyfer Cynffig hefyd wedi cael ei ychwanegu at Ysgolion Awyr Agored Pen-y-bont ar Ogwr, ac am y tro cyntaf mae deunyddiau wedi cael eu datblygu wedi'u hanelu at fyfyrwyr addysg uwch ac addysg bellach.

  Learn More
Twitter Facebook Pinterest

Key Information

A project designed to enthuse young people and parents alike with the diversity of Bridgend County’s outdoor spaces.

The materials recognise and embrace the wealth of biodiversity within Bridgend and those for families and schools are focused on developing the literacy and numeracy skills of children. 

All the materials have been trialled with families and across Bridgend’s schools.

The materials have been produced by TLC! (Think, Learn, Challenge!) under contract to Bridgend County Council. TLC! and Bridgend CC would like to thank all the children, families, teachers and schools that have been involved in developing these materials.

Back To Top