• Teuluoedd

 • Darganfod ble rydych chi

  Ar gyfer y gweithgaredd hwn, bydd angen i chi gael map o'r warchodfa natur neu o'r ardal.

  Learn More
 • Pa mor artistig ydych chi?

  Eich tasg yw gwneud llun gludwaith ar y llawr a chymryd ffotograff ohono.

  Learn More
 • Pa mor fawr yw’r llyn/pwll dŵr?

  Yn y gweithgaredd hwn, rydych chi’n ceisio amcangyfrif (dyfalu’n ddeallus) faint o ddŵr sydd yn y llyn neu’r pwll dŵr.

  Learn More
 • Pa mor greadigol ydych chi?

  Eich tasg yw ysgrifennu rap neu gerdd i ddisgrifio eich diwrnod yn yr awyr agored. Dylai gynnwys 10 o synau gwahanol y gwnaethoch chi eu clywed a’u recordio ar eich ffôn wrth i chi gerdded o gwmpas.

  Learn More
 • Pa mor dda ydych chi fel newyddiadurwr?

  Ysgrifennwch adolygiad byr am eich diwrnod allan yn yr awyr agored.

  Learn More
 • Faint o egni rydych chi’n ei ddefnyddio?

  Trowch y camfesurydd (pedometer) ymlaen. Mesurwch a chofnodwch sawl cam y byddwch chi’n ei gerdded yn yr awr nesaf.

  Learn More
 • Faint o egni sydd yn eich cinio?

  Edrychwch ar yr eitemau sydd wedi eu lapio yn eich pecyn cinio.

  Learn More
 • Gwneud synnwyr o’r amgylchedd

  Beth yw eich pum synnwyr? Sut wyddoch chi?

  Learn More
 • Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig Rhai syniadau ar gyfer astudiaethau ecolegol Ôl-16

  Mae pecyn Gweithgareddau i'r Teulu wedi cael ei ddatblygu er mwyn galluogi teuluoedd i gynnal gweithgareddau addysgol o fewn y Warchodfa Natur heb gymorth y Warden.

  Learn More
Twitter Facebook Pinterest