• Rydw i eisiau…

 • Adeiladu porth ar fy nhŷ

  Canllawiau Cynllunio Atodol 02: Datblygiadau Deiliaid Tai

  Learn More
 • Adeiladu datblygiad preswyl (dim mwy na 4 tŷ)

  Canllawiau Cynllunio Atodol 08: Datblygiadau Preswyl

  Learn More
 • Adeiladu datblygiad masnachol (uchafswm o 1,000 metr sgwâr)

  Cynllun Datblygu Lleol Pen-y-bont ar Ogwr 2016-2021

  Learn More
 • Trawsnewid Ysgubor

  Canllaw Dylunio 04: Trawsnewid Adeiladau Fferm

  Learn More
 • Trawsnewid Fy Atig

  Canllawiau Cynllunio Atodol 02: Datblygiadau Deiliaid Tai

  Learn More
 • Dymchwel Eiddo

  Cysylltwch ag Adran Rheoli Adeiladu Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

  Learn More
 • Codi tyrbin gwynt bach

  Canllawiau Cynllunio Atodol 02: Datblygiadau Deiliaid Tai

  Learn More
 • Codi Paneli Solar

  Canllawiau Cynllunio Atodol 12: Ynni Cynaliadwy

  Learn More
 • Darparu Arwyneb Solet i'm Cerbyd

  Cysylltu ag Adran Gynllunio Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

  Learn More
 • Rhoi Estyniad ar Fy Nhŷ

  Canllawiau Cynllunio Atodol 02: Datblygiadau Deiliaid Tai

  Learn More
 • Torri Coeden i Lawr

  Canllawiau Cynllunio Atodol 07: Coed a Datblygu

  Learn More
 • Cael Gwared â Rhywogaethau Goresgynnol

  Taflen Ganllaw Dylunio Bioamrywiaeth B6 Rhywogaethau Goresgynnol Estron a Datblygu

  Learn More
 • Gwaith ar Adeilad Rhestredig

  Cylchlythyr 61/96 Llywodraeth Cymru: Cynllunio a'r amgylchedd hanesyddol: adeiladau hanesyddol ac ardaloedd cadwraeth

  Learn More
 • Ymgymryd â Datblygiadau Eraill

  Cysylltu ag Adran Gynllunio Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

  Learn More
Twitter Facebook Pinterest

Key Information

Download the relevant advice from Bridgend County Borough Council. Remember that planning guidance on one subject has implications on another, for example if you remove a tree it could have implications on biodiversity such as affecting a bat roost.

Browse the full suite of Designs Guides and Supplementary Planning Guidance.

If you need advice on a different subject please contact the Planning Department.

 

Back To Top