• Y Broses Ddatblygu

 • Cyngor Cyn Cyflwyno Cais

  Mae Adran Gynllunio Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn croesawu ceisiadau am gyngor ar gychwyn prosiect. Cynigir ein gwasanaeth cynghori cyn gwneud cais yn rhad ac am ddim i'r rhan fwyaf o ddeiliaid tai.

  Learn More
 • Adnabod Nodweddion SG

  Gall pob newid i gartrefi neu amgylcheddau, waeth pa mor fach, gyfrannu at y SG drwy ychwanegu at yr adnoddau sydd ar gael eisoes.

  Learn More
 • Cyflwyno eich Cais Cynllunio

  Ar ôl gofyn am gyngor a chynnal arolwg syml o'r safle, sicrhewch eich bod yn cynnwys manylion ynghylch sut y byddwch yn creu neu'n gwella nodweddion y SG yn eich prosiect yn rhan o'ch cais cynllunio.

  Learn More
 • Cais cynllunio wedi'i gymeradwyo gydag amodau

  Os bydd eich cais cynllunio yn llwyddiannus, caiff y Cyngor bennu Rhwymedigaethau Cynllunio i gytuno ar yr union gyfraniadau at SG, ac er mwyn sicrhau cyn lleied o aflonyddwch ag sy'n bosibl i nodweddion SG yn ystod y cam adeiladu.

  Learn More
Twitter Facebook Pinterest