• Canllawiau Datblygu

 • Datblygiadau Mawr

  Ar gyfer datblygiadau neu brosiectau graddfa fawr a gweithwyr proffesiynol ym maes adeiladu sydd am gael arweiniad ar seilwaith gwyrdd.

  Learn More
 • Mân Ddatblygiadau

  Os ydych yn ddeiliad tŷ neu'n berchen ar fusnes bach ac yn ystyried gwella eich eiddo neu'r amgylchedd y mae ynddo, gall Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr eich helpu i sicrhau'r budd mwyaf o'r newidiadau yr ydych yn eu cynllunio.

  Learn More
 • Fideo'r Sefydliad Tirwedd

  Ymagwedd at ddefnydd tir sy'n rhoi'r pwyslais ar greu gofodau amlbwrpas a chysylltiedig yw Seilwaith Gwyrdd. Cefnogir hyn gan y gydnabyddiaeth bod ecosystemau naturiol yn esgor ar lawer o fanteision.

  Learn More
 • Animeiddiad Water Sensitve Urban Design CIRIA

  Learn More
Twitter Facebook Pinterest

Datblygu gan gadw'r Seilwaith Gwyrdd mewn cof

Diben yr adran hon yw amlinellu manteision y seilwaith gwyrdd a mabwysiadu Dull Seilwaith Gwyrdd o Ddatblygu, o safbwynt datblygwyr cynlluniau a meddianwyr y cynlluniau hynny yn y dyfodol.

Datblygiadau Mawr

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi mabwysiadu dull o ymdrin â datblygu sy'n ystyriol o'r Seilwaith Gwyrdd (SG), ac yn disgwyl i gynefinoedd gael eu hystyried yn rhan o gynigion datblygu, er mwyn elwa ar fanteision y SG drwy'r system gynllunio.

Dysgu Mwy
Mân Ddatblygiadau

Os ydych yn ddeiliad tŷ neu'n berchen ar fusnes bach ac yn ystyried gwella eich eiddo neu'r amgylchedd y mae ynddo, gall Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr eich helpu i sicrhau'r budd mwyaf o'r newidiadau yr ydych yn eu cynllunio.

Dysgu Mwy