• Beth yw Seilwaith Gwyrdd?

 • Pam bod y SG yn bwysig i mi?

  Mae cysyniad y SG yn cysoni grymoedd yr 'amgylchedd naturiol' a 'datblygiad' , sy'n ymddangos fel pe baent yn cystadlu’r naill yn erbyn y llall’.

  Learn More
 • Asedau SG

  Gellir ystyried y rhan fwyaf o nodweddion naturiol a lled-naturiol yn y dirwedd yn seilwaith gwyrdd, a gall llawer ohonynt gyflawni un neu fwy o swyddogaethau SG.

  Learn More
 • Manteision y SG

  Ceir corff cynyddol o dystiolaeth ac arfer gorau i ddangos sut y gall SG greu llefydd sy'n esgor ar fanteision gweladwy i fusnesau, preswylwyr lleol a lles ehangach y cyhoedd.

  Learn More
Twitter Facebook Pinterest

Key Information

Business Park .fw

Green Infrastructure (GI) is a network of multifunctional green spaces, natural features and environmental management systems which help to provide a natural life support system for people and wildlife.

GI provides the spatial framework for a range of natural functions and uses. By adopting the GI approach, development schemes in the County Borough of Bridgend may be adapted or designed to provide a range of important benefits to people such as:

 • improved connectivity through footpaths and cycle routes
 • space for nature that contributes to the local or sub-regional pattern of connected habitat
 • imaginative recreational facilities that give educational and physical health benefits to local people
 • places that will be more resilient to the impacts of a changing climate. 
Back To Top