• Canllawiau Datblygu

 • Datblygiadau Mawr

  Ar gyfer datblygiadau neu brosiectau graddfa fawr a gweithwyr proffesiynol ym maes adeiladu sydd am gael arweiniad ar seilwaith gwyrdd.

  Learn More
 • Mân Ddatblygiadau

  Os ydych yn ddeiliad tŷ neu'n berchen ar fusnes bach ac yn ystyried gwella eich eiddo neu'r amgylchedd y mae ynddo, gall Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr eich helpu i sicrhau'r budd mwyaf o'r newidiadau yr ydych yn eu cynllunio.

  Learn More
 • Fideo'r Sefydliad Tirwedd

  Ymagwedd at ddefnydd tir sy'n rhoi'r pwyslais ar greu gofodau amlbwrpas a chysylltiedig yw Seilwaith Gwyrdd. Cefnogir hyn gan y gydnabyddiaeth bod ecosystemau naturiol yn esgor ar lawer o fanteision.

  Learn More
 • Animeiddiad Water Sensitve Urban Design CIRIA

  Learn More
Twitter Facebook Pinterest

Developing with Green Infrastructure in mind

The purpose of this section is to outline the benefits of green Infrastructure and adopting a Green Infrastructure Approach to development, for both developers and future occupiers of the schemes.

Major Development

Bridgend County Borough Council has adopted a Green Infrastructure (GI) approach to development and expects habitats to be considered as part of development proposals, in order to reap the benefits of GI through the planning system.

Learn More
Minor Developments

If you are a householder or small business owner looking to improve your property or its environment, Bridgend County Borough Council can help you maximise the benefits of your planned changes.

Learn More