• Polisi Cwcis

Twitter Facebook Pinterest

Mae'r porwr yn storio'r neges ar ffurf ffeil testun, ac anfonnir y neges yn ôl i'r gweinydd bob tro y bydd y porwr yn gofyn am dudalen gan y gweinydd.

Rydym yn defnyddio cwcis i ddarparu gwybodaeth ddienw ynghylch sut mae pobl yn defnyddio ein gwefan ac i'n helpu i wybod beth sy'n ddiddorol neu'n ddefnyddiol ar ein gwefan yn eu barn hwy. Nid ydym yn storio gwybodaeth bersonol fel cyfeiriadau e-bost na manylion eraill mewn cwci.

Mae'r rhan fwyaf o borwyr gwe wedi'u sefydlu i dderbyn cwcis. Os nad ydych yn dymuno derbyn cwcis, efallai y bydd modd i chi newid gosodiadau eich porwr gwe er mwyn iddo wrthod pob cwci, neu eich hysbysu bob tro yr anfonnir cwci i'ch cyfrifiadur, gan roi'r dewis i chi a ydych am ei dderbyn ai peidio. Fodd bynnag, dylech fod yn ymwybodol o'r ffaith na fydd modd i chi ddefnyddio rha o'r prosesau ymgeisio ar-lein a ddarperir gan y wefan hon os ydych yn gwrthod cwcis.

Mae CBS Pen-y-bont ar Ogwr yn defnyddio Google Analytic, gwasanaeth dadansoddi'r we poblogaidd sy'n defnyddo cwcis i helpu i gyfrif a dadansoddi nifer yr ymweliadau a'r modd y bydd pobl yn defnyddio'r wefan.

Caiff yr wybodaeth a gynhyrchir (gan gynnwys eich cyfeiriad IP) ei throsglwyddo a'i storio gan Google a'i wasanaethwyr. Bydd Google wedyn yn defnyddio'r wybodaeth hon er mwyn gwerthuso ein gwefan, gan gasglu adroddiadau ar weithgarwch y wefan. Gall Google hefyd drosglwyddo'r wybodaeth hon i drydydd partïon os yw'n ofynnol iddo wneud hynny yn ôl y gyfraith, neu os bydd trydydd partïon yn prosesu'r wybodaeth ar ran Google. Mae google yn addo peidio cysylltu eich cyfeiriad IP ag unrhyw ddata arall a ddelir gan Google.

Os hoffech ragor o wybodaeth ynghylch Cwcis, ewch i:

Gwybodaeth bellach ynghylch Cwcis CBS Pen-y-bont ar Ogwr

BBC Webwise

Ynglŷn â Cwcis