• DEWCH i DDARGANFOD teithiau cerdded

 • Parc Gwledig Bryngarw

  Taith Gerdded Gylch o Barc Gwledig Bryngarw drwy goedwigoedd, gerddi a glawelltir cudd, yn cynnwys saethau, ar hyd Cwm Garw. Mae'r llwybr oddeutu 4km (2.5 milltir) o hyd, a dylai gymryd tua 90 munud i 2 awr i'w gwblhau'r daith, ond dylech ganiatáu mwy o amser i fwynhau'r golygfeydd o gefn gwlad. Mae'r llwybr yn dilyn hawliau tramwy cyhoeddus.

  Learn More
 • Taith Gerdded Gylch 1 Pen-y-bont ar Ogwr

  Mae Taith Gerdded Gylch Pen-y-bont ar Ogwr yn cysylltu naw Cymuned o fewn y Fwrdeistref a Bro Morgannwg. Datblygwyd y daith gerdded hon mewn partneriaeth â Chymdeithas y Cerddwyr, Cyngor Cefn Gwlad Cymru a Chyngor Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg. Mae hon yn daith gerdded faith tua 20 milltir (32km) o hyd yn ei chyfanrwydd, ac wedi'i rhannu'n dair rhan rhwyddach.

  Learn More
 • Taith Gylch 2 Pen-y-bont ar Ogwr

  Mae Taith Gerdded Gylch Pen-y-bont ar Ogwr yn cysylltu naw Cymuned o fewn y Fwrdeistref a Bro Morgannwg. Datblygwyd y daith gerdded hon mewn partneriaeth â Chymdeithas y Cerddwyr, Cyngor Cefn Gwlad Cymru a Chyngor Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg. Mae hon yn daith gerdded faith tua 20 milltir (32km) o hyd yn ei chyfanrwydd, ac wedi'i rhannu'n dair rhan rhwyddach.

  Learn More
 • Taith Gylch 3 Pen-y-bont ar Ogwr

  Mae Taith Gerdded Gylch Pen-y-bont ar Ogwr yn cysylltu naw Cymuned o fewn y Fwrdeistref a Bro Morgannwg. Datblygwyd y daith gerdded hon mewn partneriaeth â Chymdeithas y Cerddwyr, Cyngor Cefn Gwlad Cymru a Chyngor Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg. Mae hon yn daith gerdded faith tua 20 milltir (32km) o hyd yn ei chyfanrwydd, ac wedi'i rhannu'n dair rhan rhwyddach.

  Learn More
 • Taith Cwm Llynfi 5

  Learn More
 • Taith Cwm Llynfi 4

  Learn More
 • Taith Cwm Llynfi 3

  Learn More
 • Taith Cwm Llynfi 2

  Learn More
 • Taith Cwm Llynfi 1

  Learn More
 • Taith Cwm Garw 1

  Learn More
 • Taith Cwm Garw 2

  Learn More
 • Ogwr a Merthyr Mawr

  Learn More
 • Taith Gerdded Gylch Notais & Bwynt y Sgêr

  Learn More
 • Taith Gerdded Gylch Notais

  Learn More
 • Taith Gerdded y Drenewydd yn Notais i Candleston

  Learn More
 • Llwybr Arfordir Cymru

  Learn More
 • Llwybr 4 Sustrans: Parc Slip a Pharc Bedford

  Learn More
Twitter Facebook Pinterest

DARE to DISCOVER walks

DARE to DISCOVER is our campaign to encourage everyone to GO EXPLORE their natural environment.

In partnership with the ramblers, Town and Community Councils and the Countryside Council for Wales, the Council has developed a series of walks developed to showcase the different aspects of our diverse landscape. Walks include some smaller circular walks designed to encourage local residents and visitors alike to access and enjoy the countryside, and parts of our important heritage.

GO EXPLORE some of these recommended walking routes below.

Use the map below to find out what green spaces, walks and events are happening in your neighbourhood or download the DARE to DISCOVER phone APP 

Badge _appstore -lrg     En _generic _rgb _wo _45  

Don't forget you can GET INVOLVED by becoming a Countryside Volunteer or by attending a countryside/wildlife event.

What's in my neighbourhood

There are green spaces to enjoy, footpaths to follow, wildlife projects and community events near you.

See the map

What's in my neighbourhood

There are green spaces to enjoy, footpaths to follow, wildlife projects and community events near you.

See the map

What's in my neighbourhood

There are green spaces to enjoy, footpaths to follow, wildlife projects and community events near you.

See the map

What's in my neighbourhood

There are green spaces to enjoy, footpaths to follow, wildlife projects and community events near you.

See the map

DARE to DISCOVER Local Projects

GET INVOLVED in your local projects. Or share your project with us.

your local project

DARE to DISCOVER Places

GO EXPLORE some of our recommended places to visit such as local nature reserves and parks and gardens and find out what green spaces, walks and events are happening in your neighbourhood.

Places to visit