• DEWCH i DDARGANFOD Prosiectau Cymunedol

 • #FyNgofodGwyrdd

  Ymgyrch #FyManGwyrdd Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr sy'n anelu i annog trigolion lleol i fwynhau'r awyr agored, disgrifio'r hyn y mae'n ei olygu iddynt ac awgrymu sut i wneud ardaloedd hardd lleol yn fwy hygyrch.

  Learn More
 • Coetir Cymunedol Dyffryn Llynfi

  Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn gweithio mewn partneriaeth â chymunedau Cwm Llynfi Uchaf i ddatblygu hen safleoedd Pwll Glo Coegnant a Golchfa Maesteg yn ardal wych o goetir cymunedol newydd, sy'n cynnwys dros 30 hectar o goed.

  Learn More
 • Ceidwaid Natur

  Learn More
 • Partneriaeth Digwyddiadau Cefn Gwlad

  Learn More
 • Gwarchodfeydd Natur Lleol

  Learn More
 • Ap DEWCH i DDARGANFOD

  Learn More
 • Teithiau cerdded DEWCH i DDARGANFOD

  Learn More
 • Lleoedd DEWCH i DDARGANFOD

  Learn More
 • Cynllun Adfer Natur Pen-y-bont ar Ogwr

  Boamrywiaeth a Gwasanaethau Ecosystem ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Nod y Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol yw mapio a chyfrif bioamrywiaeth ym Mhen-y-bont ar Ogwr a'r gwasanaethau ecosystem sy'n sail i hynny.

  Learn More
 • love2walk

  Learn More
Twitter Facebook Pinterest

DARE to DISCOVER Community Projects

DARE to DISCOVER is our campaign to encourage everyone to GO EXPLORE their natural environment.

GET INVOLVED in one of the local projects below or find out what countryside/ wildlife events are happening near you. GO EXPLORE some of our recommended walking routes or use the map to find out what green spaces, walks and events are happening in your neighbourhood.

Have your own project? let us know by sharing your green project so it appears on the map.

What's in my neighbourhood

There are green spaces to enjoy, footpaths to follow, wildlife projects and community events near you.

See the map

What's in my neighbourhood

There are green spaces to enjoy, footpaths to follow, wildlife projects and community events near you.

See the map

What's in my neighbourhood

There are green spaces to enjoy, footpaths to follow, wildlife projects and community events near you.

See the map

What's in my neighbourhood

There are green spaces to enjoy, footpaths to follow, wildlife projects and community events near you.

See the map

DARE to DISCOVER Places

GO EXPLORE some of our recommended places to visit such as local nature reserves and parks and gardens and find out what green spaces, walks and events are happening in your neighbourhood.

Places to visit

DARE to DISCOVER walks

GO EXPLORE some of our recommended walking routes below or use the map to find out what green spaces, walks and events are happening in your neighbourhood.

recommended walks