• Beth yw Seilwaith Gwyrdd?

 • Manteision y SG

  Y mae wedi'i brofi bod Seilwaith Gwyrdd yn gallu creu llefydd sy'n esgor ar fuddiannau gweladwy i gymunedau lleol.

  Learn More
 • Pen-y-bont ar Ogwr Gwyrdd

  Pa mor dda ydych chi'n adnabod y Sir?

  Learn More
 • Adnoddau Gwyrdd

  Edrychwch ar yr adnoddau hyn...

  Learn More
Twitter Facebook Pinterest

Key Information

Green Infrastructure (GI) is the term for a network of multifunctional green spaces, natural features and environmental management systems which help to provide a natural life support system for people and wildlife.

Bridgend County Borough Council is keen that people of all ages and abilities learn about the green infrastructure near them and get involved in protecting and enhancing it.

Back To Top