• Gwrachodfeydd Natur Lleol

 • GNL Coedwig Pwll y Broga

  Mae Coedwig Pwll y Broga yn drysor cudd. Mae'n lle gwych i fynd am dro bach gyda'r teulu, a byddwch yn teimlo eich bod yn nghanol cefn gwlad Cymru, er bod y coetir yn cefnu ar stad ddiwydiannol! Coetir derw/onnen cymysg ydyw'n bennaf, ond y mae hefyd yn cynnwys pwll a rhai ardaloedd gwlyptirol.

  Learn More
 • GNL Coedwig Tremaen

  Coetir llydanddail cymysg ar dir isel yng nghanol datblygiad tai Bracla, yw Coedwig Tremaen. Dewch i fwynhau noddfa hawdd ei chyrraedd i'ch cysgodi rhag prysurdeb y bywyd modern. Mae Coedwig Tremaen yn addas i deuluoedd ac yn lle perffaith i blant archwilio'r llwybrau troellog drwy'r coetir.

  Learn More
 • GNL Craig y Parciau

  Ardal o goetir ar un o lethrau serth Afon Ogwr yw Craig y Parciau. Mae'r ardal yn ymestyn dros 3.2 hecctar. Mae'r llwybr uchaf drwy'r goedwig yn rhan o Daith Gerdded Gylch Afon Ogwr a Merthyr Mawr.

  Learn More
 • GNL Comin Lock

  Gan ymestyn dros 30 hectar, mae Comin Lock yn dechrau ym mhen pellaf promenâd gwreiddiol Porthcawl. Mae seilwaith amrywiol y warchodfa hon yn cynnal amrywiaeth enfawr o adar, gloynnod byw a blodau gwyllt. Mae'r ardal arw, ond cymharol wastad yn ymestyn hyd draeth Rest Bay i'r gorllewin.

  Learn More
 • Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig

  Gwarchodfa Natur Kynffig yw un o safleoedd cadwraeth bywyd gwyllt pwysicaf y DU, ac mae'n lle gwych i'w archwilio gan gerddwyr, gwylwyr adar, ffotograffwyr a theuluoedd. Gweddillion system enfawr o dwyni tywod tonnog fu gynt yn ymestyn o Aberogwr hyd Benrhyn Gwyr yw'r warchodfa. Mae'n cynnal un o'r cynefinoedd bywyd gwyllt gwychaf yng Nghymru, ac mae wedi ennill cydnabyddiaeth ryngwladol am lwyddo i feithrin rhywogaethau prin.

  Learn More
Twitter Facebook Pinterest

Key Information

Local Nature Reserves (LNR) are sites which have interesting wildlife or geology but are also important for local residents, schools and are places where people who may have no specific interest in natural history can enjoy access to nature.

The local nature reserves in Bridgend are managed by Bridgend countryside team and it is our aim to make our local nature reserves an exemplar in the management of designated sites and green space using green infrastructure principles such with the goals of conserving nature, providing opportunities for study or research and allowing access and recreation.

Whilst we try to preserve the naturalness of these sites it is our ambition to make these sites accessible for all. It is a difficult challenge in times of austerity but through grant assistance from organisations such as Natural Resources Wales we have started to improve access at a few of our sites. We have undertaken path improvements and are developing new interpretation throughout our sites.

We hope you use this website and the DARE to DISCOVER app as the catalyst to explore local nature reserves and other green space. Don’t forget you can download activities from the Outdoor Bridgend family packs which include fun and educational activities for your little ones wherever you visit.  

If you are interested in helping out in a local nature reserve we welcome community involvement in their management and will be holding a number of volunteer events throughout the year.

If you would like to get involved in LNR management, set up a friends of group or would like to use for education visits please contact the countryside team on Biodiversity@bridgend.gov.uk or call 01656 643643.

Back To Top