• Rhwydwaith Cefn Gwlad

 • Digwyddiadau Cefn Gwlad Pen-y-bont ar Ogwr

  Ymunwch â Gwirfoddolwyr Cefn Gwlad Pen-y-bont ar Ogwr am gyfres o ddigwyddiadau rheoli cefn gwlad amrywiol drwy'r holl fwrdeistref sirol.

  Learn More
 • Parc Gwledig Bryngarw

  Bydd gwirfoddolwyr Bryngarw yn cwrdd un dydd Sadwrn bob mis o 10am - 2pm. Dewch i ddysgu sgiliau newydd, cadw'n heini a chymdeithasu, a chefnogi'r amgylchedd yr un pryd.

  Learn More
 • Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt De a Gorllewin Cymru

  Cyfleoedd i wirfoddoli gydag Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt De a Gorllewin Cymru yng Ngwarchodfa Natur Parc Slip

  Learn More
 • Grŵp Botaneg Morgannwg

  Mae'r Grŵp Botaneg Morgannwg yn darparu fforwm cyfeillgar i ddysgu am gofnodion botanegol, gan gynnwys meithrin sgiliau adnabod planhigion, rhannu cynghorion ynghylch rhywogaethau a grwpiau anodd, a dysgu mwy am gynefinoedd y sir. Gan hynny, byddwn yn croesawu unrhyw un â diddordeb mewn cofnodi planhigion ar ein gwibdeithiau, boed ddechreuwr neu arbenigwr.

  Learn More
 • Grŵp Ystlumod Bro Morgannwg a Phen-y-bont ar Ogwr

  Grŵp ystlumod lleol ar gyfer ardal Bro Morgannwg a Phen-y-bont ar Ogwr.

  Learn More
 • Gwirfoddolwyr Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig

  Cyfleoedd gwirfoddoli yn GNL Cynffig

  Learn More
 • Prosiect Creu Coetir Cwm Llynfi

  Bydd trigolion lleol, grwpiau cymunedol ac ysgolion ar draws Cwm Llynfi Uchaf yn cael cyfle i gymryd rhan mewn diwrnodiau plannu coed fydd yn dechrau yn nhymor y gaeaf 2015.

  Learn More
 • Grŵp Ffyngau Morgannwg

  Am gael diwrnod diwrnod gwych yng nghanol ffyngau? Am fwy o wybodaeth neu am fanylion ynghylch sut i ymuno - e-bost - glamorganfungi@gmail.com

  Learn More
Twitter Facebook Pinterest

Key Information

The countryside network is a series of organisations from charities/ NGOs such as the Wildlife Trust, Keep Wales Tidy to local government Bridgend CBC. 

Stemming from the Bridgend Local Biodiversity Partnership the network brings together organisations who provide countryside events.

Prior to establishing the Countryside Network, there was no co-ordination of the organisations and on occasion, there was an overlap of services or a clash of events that took place. 

Events provide an opportunity to learn countryside skills such as hedge laying, coppicing and other forms of woodland and habitat management. If hands on isn't your thing there are a number of walks and talks led by knowledgeable instructors throughout the year for all age groups and abilities.

The coordinated provision of events means that should you be at a loose-end one weekend you can view the Events Page and see what event is going on that weekend. Some of the providers also offer regular/weekly volunteer groups.

Most events are Free, however we will also display when providers provide accredited training events which have a cost.

If you are interested in attending one or more events see below for details of some volunteer providers, be sure to tell them you found them through the Natural Neighbourhoods website.

If you have a volunteer group/ green space project and would like to join the countryside network please Share your green project and/ or contact Biodiversity@bridgend.gov.uk

Back To Top