• Llysiau’r Dial

  • Canllawiau Llysiau'r Dial

    Learn More
Twitter Facebook Pinterest

Key Information

Os oes gennych unrhyw gwestiwn am lysiau’r dial yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, dilynwch y drefn isod:

1. Os ydych am roi gwybod i ni am lysiau’r dial ar dir y Cyngor:

Ffoniwch 01656 643643.

Bydd y tîm yn gallu

a) cadarnhau a yw ar dir y cyngor, a’ch cyfeirio at yr adran berthnasol sy’n dal y tir.

b) os nad yw ar dir y cyngor, mae’n bosibl y gallwch ddod o hyd i berchennog y tir drwy’r gofrestrfa tir  01792 355000

 

 

Mae rhagor o wybodaeth am ddeddfwriaeth yn ymwneud â rhywogaethau goresgynnol a’r dulliau o’u rheoli i’w chael

yma Llysiau’r Dial

 

 

If you have a question about Japanese knotweed in Bridgend County Borough, so we can help you, please follow this procedure

 

1. You want to report Japanese knotweed on council land

Please contact 01656 643643.

The talk to us team will be able to

a) confirm if it is on council land and refer you to the relevant land holding department.

b) if not on council land you may be able identify the landowner through the land registry 01792 355000

 

 

Further information on legislation on Invasive species and their control can be found here

 

Back To Top